ALS symptomen

De eerste ALS symptomen zijn vaak krampen en willekeurige spierbewegingen. Deze kunnen plaatsvinden bij elke spier. Bij de kuitspier zijn deze het pijnlijkst. De willekeurige spierbewegingen laten een golf vormige vorm zien op het lichaam.

Samen met deze spierbewegingen zullen in het lichaam bepaalde spieren minder vermogen hebben. Dit komt doordat stukken weefsels afsterven in deze spieren. Hierdoor verliest de spier vermogen. De spieren die meestal het eerst uitvallen zijn de spieren in de vingers en tenen. Het kracht verlies van de spieren zal zich dan verder verspreiden over de rest van de spieren van het lichaam. Uiteindelijk zijn de ademhalingsspieren aan de beurt en zullen deze ook hun functie verliezen. Hierdoor zal de ALS patiënt niet meer kunnen praten en zal hij zijn tong niet meer kunnen gebruiken.

Deze aantasting van de ademhalingsspieren zal plaatsvinden in het eind stadium van de ziekte. In dit stadium zal eveneens het vermogen om te spreken en slikken uitvallen. Ook voelen de patiënten zich kortademig. De patiënt zal uiteindelijk overlijden doordat de ademhalingsspieren te weinig vermogen hebben om nog te kunnen ademhalen.
Bij patiënten met de ALS ziekte zullen de spieren van de oogballen en de blaas niet aangetast worden. Ook raakt de persoon zijn gezichtsvermogen, reukvermogen, gehoor en smaak niet kwijt. Verder blijven zijn hersenen intact, waardoor zijn cognitieve functies niet aangetast worden.

Types Amyotrofe laterale sclerose

ALS komt voor in verschillende types. 95% van alle ALS patiënten heeft de niet-erfelijke variant. 5% van de ALS gevallen heeft de erfelijke variant. Bij deze gevallen komt het vaak voor dat meerdere mensen in zijn familie ALS hebben, doordat de mutatie ook bij hen aanwezig is.